Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Tomasz Gdański
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - koniec kadencji
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie za rok 2011
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie za rok 2010
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji