Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Wojciech Sochal
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie za rok 2011
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie za rok 2010
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Oświadczenie za rok 2010
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie za rok 2010
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie za rok 2008
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.