Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Małgorzata Kołodziej
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Sprostowanie do oświadczenia majątkowego złożonego według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Radna
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji