Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 4 700 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Data ogłoszenia
2014-05-30
Termin składania ofert
2014-06-10 09:00
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Krawiecdodano do BIP dnia 30-05-2014 12:32:06