Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Zakrzówek

Logo - Urząd Gminy Zakrzówek

Oświadczenia majątkowe władz gminy

Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 maja 2011 r.-koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Skarbnika Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015 - początek kadencji
Referat Gospodarki i Rozwoju
Oświadczenie majątkowe w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Kierownika Referatu
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Urząd Gminy Zakrzówek
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 3 września 2012 r.
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2013r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 czerwca 2011 r.-początek kadencji
Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji - 2014
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2011
Oświadczenie majątkowe za rok - 2010
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019
Oświadczenie za rok 2018 w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Sekretarza
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji skarbnika
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019
Skarbnik Gminy
Oświadczenie za rok 2015 -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenia za rok 2018- początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019
Referat Obsługi i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Kierownika Referatu
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Urząd Gminy Zakrzówek
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 6 września 2012 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
Oświadczenie Majątkowe za rok- 2019.