Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Zakrzówek

Logo - Urząd Gminy Zakrzówek

Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych

OPS w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji kierownika OPS w Zakrzówku.
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Gminna Bibiloteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Gminny SamodzielnyPubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudniku Drugim
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Gminna Bibiloteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 sierpnia 2009 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Majdanie Grabina
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Studziankach
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sulowie
Oświadczenie majątkowe na 31.08.2018 - w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora
Oświadczenie majątkowe na 02.09.2013 -ropoczęcie nowej kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe na 31.08.2013 - w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Zespół Szkół w Sulowie
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe na zakończenie pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Zakrzówku.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Gminny Dom Kultury
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019 Korekta
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Zespół Szkół w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Gminna Bibiloteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe na zakończenie pełnienia funkcji Dyrektora GBP w Zakrzówku.
Zespół Szkół w Zakrzówku
Oświadczenie za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Gminna Bibiloteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 sierpnia 2009 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Majdanie Grabina
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe składane na dzień objęcia funkcji dyrektora.
Gminny SamodzielnyPubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019 p.o. Dyrektor do dn. 22.07.2020
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019 p. o. Dyrektor do dn. 29.02.2020
Gminna Bibiloteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
oswiadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora GSPZPOZ w Zakrzówku.
OPS w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe na dzień objęcia funkcji Kierownika OPS w Zakrzówku.
Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek
Oświadczenie majątkowe na dzień objęcia funkcji Dyrektora CKiB.
OPS w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Majdanie Grabina
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej w Majdanie- Grabina
Gminna Bibiloteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sulowie
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska dyrektora szkoły
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudniku Drugim
Oświadczenie majątkowe na 31.08.2018 r. w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora szkoły
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Majdanie Grabina
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 sierpnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe na 31.08.2017 r. w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej w Majdanie- Grabina
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Studziankach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska dyrektora szkoły
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019 Zakończenie kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe na 31.08.2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe na 02.09.2013 - w zwiazku objęciem stanowiska dyrektora szkoły
Oświadczenie majątkowe na 31.08.2013 - w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora
Gminna Bibiloteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Zespół Szkół w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe w związku objęciem stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Zakrzówku w dniu 1 czerwca 2017 roku
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe na 31.05.2017 r. w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Gminny SamodzielnyPubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora GSPZPOZ w Zakrzówku.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora GSPZPOZ w Zakrzówku z dniem 31.10.2013r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora GSPZPOZ w Zakrzówku z dniem 31.12.2013r.
oswiadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora GSPZPOZ w Zakrzówku. 12.02.2014r.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudniku Drugim
Oświadczenie majątkowe na 31.08.2014 - w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
OPS w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe na zakończenie pełnienia funkcji p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe na dzień objęcia funkcji Kierownik OPS w Zakrzówku
Zespół Szkół w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok