Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Zakrzówek

Logo - Urząd Gminy Zakrzówek

Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych

Szczegółowe wyszukiwanie
OPS w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji kierownika OPS w Zakrzówku.
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Stanowisko pracownika - Kierownik OPS
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Stanowisko pracownika - kierownik OPS
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Stanowisko pracownika - kierownik OPS
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Stanowisko pracownika - kierownik OPS
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Stanowisko pracownika - kierownik OPS
Gminny SamodzielnyPubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
OPS w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - Specjalista Pracy Socjalnej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Specjalista Pracy Socjalnej
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudniku Drugim
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor PSP w Rudniku Drugim
Oświadczenie majątkowe na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudniku Drugim
Oświadczenie majątkowe na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektor
Gminna Bibiloteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora Szkoły w Bystrzycy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora Szkoły w Bystrzycy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 sierpnia 2009 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora Szkoły w Bystrzycy
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Majdanie Grabina
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor PSP w Majdanie-Grabina
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Studziankach
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sulowie
Oświadczenie majątkowe na 31.08.2018 - w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Sulowie
Oświadczenie majątkowe na 02.09.2013 -ropoczęcie nowej kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Sulowie
Oświadczenie majątkowe na 31.08.2013 - w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Sulowie
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Sulowie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Sulowie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Sulowie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Sulowie
Zespół Szkół w Sulowie
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe na zakończenie pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Zakrzówku.
Gminny Dom Kultury
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019 Korekta
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor GDK w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor GDK w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska.
Stanowisko pracownika - Dyrektor GDK w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Publiczne Przedszkole w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Zespół Szkół w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Gminna Bibiloteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor GBP w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe na zakończenie pełnienia funkcji Dyrektora GBP w Zakrzówku.
Zespół Szkół w Zakrzówku
Oświadczenie za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Gminna Bibiloteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 sierpnia 2009 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły w Bystrzycy
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Majdanie Grabina
Oświadczenie majątkowe na dzień zakończenia pełnienia funkcji.
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane na dzień objęcia funkcji dyrektora.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Gminny SamodzielnyPubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019 p.o. Dyrektor do dn. 22.07.2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019 p. o. Dyrektor do dn. 29.02.2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor GSPZPOZ w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor GSPZPOZ w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor GSPZPOZ w Zakrzówku
oswiadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora GSPZPOZ w Zakrzówku.
OPS w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe na dzień objęcia funkcji Kierownika OPS w Zakrzówku.
Stanowisko pracownika - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Majdanie Grabina
Oświadczenie majątkowe składane na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe na dzień objęcia funkcji Dyrektora CKiB.
Stanowisko pracownika - Dyrektor CKiB
OPS w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik OPS w Zakrzówku
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Majdanie Grabina
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej w Majdanie- Grabina
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudniku Drugim
Oświadczenie majątkowe na zakończenie pełnienia funkcji.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektor
Oświadczenie majątkowe na dzień objęcia funkcji p.o. dyrektor PSP w Rudniku Drugim.
Stanowisko pracownika - p.o. dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudniku Drugim
Zespół Szkół w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Zakrzówku
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sulowie
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska dyrektora szkoły
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor PSP w Sulowie
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudniku Drugim
Oświadczenie majątkowe na 31.08.2018 r. w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora szkoły
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Majdanie Grabina
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 sierpnia 2012 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły w Majdanie Grabinie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły w Majdanie Grabinie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły w Majdanie Grabinie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły w Majdanie Grabinie
Oświadczenie majątkowe na 31.08.2017 r. w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej w Majdanie- Grabina
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Studziankach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska dyrektora szkoły
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019 Zakończenie kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe na 31.08.2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor PSP w Studziankach
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły w Studziankach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły w Studziankach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły w Studziankach
Oświadczenie majątkowe na 02.09.2013 - w zwiazku objęciem stanowiska dyrektora szkoły
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe na 31.08.2013 - w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Gminna Bibiloteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku
Zespół Szkół w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe w związku objęciem stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Zakrzówku w dniu 1 czerwca 2017 roku
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor ZS w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe na 31.05.2017 r. w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Gminny SamodzielnyPubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Oświadczenie majątkowe złożone w związku zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora GSPZPOZ w Zakrzówku.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor GSPZPOZ w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora GSPZPOZ w Zakrzówku z dniem 31.10.2013r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora GSPZPOZ w Zakrzówku z dniem 31.12.2013r.
oswiadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora GSPZPOZ w Zakrzówku. 12.02.2014r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudniku Drugim
Oświadczenie majątkowe na 31.08.2014 - w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły w Rudniku Drugim
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły w Rudniku Drugim
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły w Rudniku Drugim
OPS w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe na zakończenie pełnienia funkcji p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe na dzień objęcia funkcji Kierownik OPS w Zakrzówku
Stanowisko pracownika - p.o. Kierownika
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Zespół Szkół w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora