Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Zakrzówek

Logo - Urząd Gminy Zakrzówek

Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych

Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji
Gminna Bibiloteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Gminna Bibiloteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudniku Drugim
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Skarbnika Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015 - początek kadencji
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Gminna Bibiloteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 sierpnia 2009 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Majdanie Grabina
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sulowie
Oświadczenie majątkowe na 31.08.2018 - w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora
Oświadczenie majątkowe na 02.09.2013 -ropoczęcie nowej kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe na 31.08.2013 - w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Zespół Szkół w Sulowie
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Gminny Dom Kultury
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019 Korekta
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Gminna Bibiloteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Zespół Szkół w Zakrzówku
Oświadczenie za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Rada Gminy
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Gminna Bibiloteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 sierpnia 2009 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Majdanie Grabina
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Sprostowanie do oświadczenia majątkowego złożonego według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Gminny SamodzielnyPubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019 p.o. Dyrektor do dn. 22.07.2020
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019 p. o. Dyrektor do dn. 29.02.2020
Gminna Bibiloteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
oswiadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora GSPZPOZ w Zakrzówku.
Gminna Bibiloteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 3 września 2012 r.
Gminna Bibiloteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2013r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Gminna Bibiloteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Majdanie Grabina
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej w Majdanie- Grabina
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji skarbnika
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Skarbnik Gminy
Oświadczenie za rok 2015 -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Gminna Bibiloteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sulowie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska dyrektora szkoły
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudniku Drugim
Oświadczenie majątkowe na 31.08.2018 r. w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora szkoły
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe w związku z obięciem stanowiska radnego
Rada Gminy
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Majdanie Grabina
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 sierpnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe na 31.08.2017 r. w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej w Majdanie- Grabina
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Studziankach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska dyrektora szkoły
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019 Zakończenie kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe na 31.08.2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe na 02.09.2013 - w zwiazku objęciem stanowiska dyrektora szkoły
Oświadczenie majątkowe na 31.08.2013 - w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji
Gminna Bibiloteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Zespół Szkół w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe w związku objęciem stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Zakrzówku w dniu 1 czerwca 2017 roku
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe na 31.05.2017 r. w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Gminny SamodzielnyPubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora GSPZPOZ w Zakrzówku.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora GSPZPOZ w Zakrzówku z dniem 31.10.2013r.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
oswiadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora GSPZPOZ w Zakrzówku. 12.02.2014r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków dyrektora GSPZPOZ w Zakrzówku z dniem 31.12.2013r.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudniku Drugim
Oświadczenie majątkowe na 31.08.2014 - w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Gminna Bibiloteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 6 września 2012 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Gminna Bibiloteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji