Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Zakrzówek

Logo - Urząd Gminy Zakrzówek

Oświadczenia majątkowe radnych

Szczegółowe wyszukiwanie
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Rada Gminy
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Stanowisko pracownika - Przewodniczący
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Rada Gminy
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Sprostowanie do oświadczenia majątkowego złożonego według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radna
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Przewodnicząca Rady Gminy Zakrzówek
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe w związku z obięciem stanowiska radnego
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok- 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok -koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2013
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2012 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2011 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2010-początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018-początek kadencji