Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Zakrzówek

Data ogłoszenia
2014-11-20
Termin składania ofert
2014-12-02 10:00
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Piotr Breśdodano do BIP dnia 20-11-2014 15:03:47