Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Zakrzówek

Data ogłoszenia
2014-12-02
Termin składania ofert
2014-12-10 10:00
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Piotr Breśdodano do BIP dnia 02-12-2014 16:02:53