Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Pelagia Piasecka
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska dyrektora szkoły
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Dyrektor
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe na 31.08.2018 r. w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora szkoły
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Dyrektor PSP w Sulowie
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie za rok 2015