Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 980 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Data ogłoszenia
2013-11-06
Termin składania ofert
2013-11-14 09:00
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Krawiecdodano do BIP dnia 06-11-2013 15:07:10