Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Zakrzówek.

Data ogłoszenia
2014-12-15
Termin składania ofert
2014-12-23 10:00
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Piotr Breśdodano do BIP dnia 15-12-2014 16:22:13